Tjenesten består av to kommunale fysioterapeuter, én turnusfysioterapeut og en ergoterapeut i 50 % stilling. I tillegg jobber det en fysioterapeut og en ergoterapeut ved Rehabiliteringsavdelingen i Nord-Troms ved Helsesenteret Sonjatun.

Tjenesten tilbyr aktiv behandling og tilrettelegging av omgivelser for mestring og deltagelse. Dette kan være å skaffe hjelpemidler slik at du kan fungere bedre i dagliglivet.

Private fysioterapeuter

Kommunen har avtale med tre private fysioterapeuter med driftstilskudd. Disse inngår som en del av det kommunale tilbudet.