Vi inviterer deg til folkemøte om revidert kystsoneplan for Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy. 

Formålet med folkemøte er å presentere planforslaget og svare på spørsmål dere skulle sitte igjen med. Jan-Christer Torvik, prosjektleder fra Arcon, deltar på Teams.

I Nordreisa finner folkemøte sted tirsdag 14. mai kl. 18:00 i kommunestyresalen på rådhuset. Det er også mulig å delta fra rådhuset på Skjervøy og Kvænangen.

Dere har også mulighet til å delta over Teams, meld deg i så fall på innen kl. 17.00 samme dag, til planlegger Markus Fagerholt på e-post: markus.fagerholt@skjervoy.kommune.no 

Her finner du høringsforslaget:  https://www.nordreisa.kommune.no/kystsoneplan-for-kvaenangen-nordreisa-og-skjervoey.6666450-558873.html