Driftsutvalget vedtok i sak 40/10 Forvaltningsplan for elg i Nordreisa kommune 2010-2019.

Forvaltningsplanen for elg 2010 - 2019 finner du her.