Nordreisa kommune har startet arbeidet med å revidere forskrift om  politivedtekt for Nordreisa kommune.

Formannskapet vedtok i sak 2/20 forslag til nye politivedtekter for Nordreisa kommune. Det fremgår av forvaltningsloven §37 at enhver som forskriften skal gjelde for har anledning til å komme med høringsinnspill. Det betyr at alle innbyggerne i kommunen har anledning til å komme med høringsinnspill.

 

- Høringsbrev

- Særutskrift - forslag til revidering av politivedtekter

- Høring - Forslag til forskrift

 

Dokumentene er tilgjengelig på

www.nordreisa.kommune.no 

www.facebook.com/nordreisakommune

Servicetorg, rådhus

Nordreisa bibliotek.

 

Høringsfrist er satt til 3. juli 2020.

 

Innspill:

Innspillene sendes til oss via  edialog  - oppgi saks nr: 2019/1043 som referanse