Planens formål

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for utbygging av boligområde for sentrumsnært konsentrert småhusbebyggelse.

Merknader

Merknader til planforslaget sendes skriftlig til Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 Storslett eller på e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no, innen 8. mai 2018.

Plandokumenter