Vi er veldig glade for at vi får lov å åpne skolen igjen og at vi endelig får elevene tilbake til skolen etter nedstenging og hjemmeskole i forbindelse med korona. Vi har hatt møte med kommuneledelsen og kommuneoverlegen og blitt enige om retningslinjer som skal gjøre det trygt for elevene å komme på skolen.

Vi åpner skolen tirsdag 12.05.2020. Klasserommene åpner kl 0820 og en lærer vil være til stede for å ta imot elevene. Vi ønsker ikke opphopning og klynger av elever i foajeen, gangene, garderoben eller andre steder, så elevene går rett til klasserommet når de kommer til skolen. Mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra 0830-1400. Onsdag avslutter vi kl 1300. Det blir eget opplegg/oppdrag for de som har valgfag på torsdager på ungdomsskolen.

Informasjonsskrivet finner du her: Informasjon til foresatte ved oppstart av skole 12.05.2020 
 

På vegne av alle oss på Storslett skole

Merete Rasmussen

-rektor-