Forslaget til reguleringsplan ble tatt opp til førstegangs behandling i driftsutvalget den 17. mars 2015 i år i sak 22/15.

Plandokumentene er tilgjengelig på http://www.nordreisa.kommune.no/detaljregulering-soerkjosen-smaabaathavn.5720661-152541.html, og kan fås på papir ved henvendelse til Servicetorget på tlf. 77 77 07 00 eller e-post postmottak@nordreisa.kommune.no.

Saksliste:

  • Presentasjon av planen
  • Drøfting om grunnerverv, utbygging m.m.
  • Eventuelt

 

Velkommen!