I Nordreisa prøver vi å legge turene spredt om i kommunens grender, slik at de fleste skal kunne ta seg fram til en JuleSPREK-tur selv uten bil. Turene som er valgt ut er relativt korte og passer stort sett for hele familien, og flere av turene i Nordreisa kommune går til steder med bålplass.

Du vil kunne bruke nettsiden "Utinord.no" til å registrere dine turer på samme måte som under Ut i NORD-sesongen. Har du ikke brukt nettsiden før er det enkelt å lage ny bruker, så trykk her da vel. For hver tur er det ett startskilt og ett kodeskilt. Startskiltet markerer hvor turstien/turløypa begynner, ikke nødvendigvis der du parkerer. Kodeskiltet er destinasjonen og på dette skiltet står det en kode bestående av to bokstaver og to sifre/tall. Alle JuleSPREK-turene er å finne på Utinord.no under fanen "FINN TURMÅL" og på Ut.no hvorav alle turene også er beskrevet (kun synlig i sesongen). Turbeskrivelsen tar utgangspunkt i korteste rute, og det er selvfølgelig mulig å velge andre veier til målet.

Vi oppfordrer også alle til å prøve JuleSPREK-turer i de andre medlemskommunene; Skjervøy, Kvænangen og Kåfjord. Turene i disse kommunene finner du på samme sted på UtiNORD.no.

Enkelte turer har kodeskilt i nærheten av bakker (de det gjelder nevner dette i turens beskrivelse), og det oppfordres om å ta hensyn til dette. Vi ber alle om å lese seg opp på faretegnene for snøskred på Varsom.no, uavhengig av JuleSPREK. Hvorfor ikke også bruke noen minutter til å vise barn/ungdom noen triks for å gjenkjenne snøskredfare med disse enkle triksene.

Vi håper å se et bredt spekter av kommunens innbyggere bruke dette som en god unskyldning til å få et flott avbrekk fra juleforberedelsene!