Om Ut i NORD

Ut i NORD er et turkodekonsept i regi av Nord-Troms Friluftsråd i sammarbeid med friluftsrådets medlemskommuner; Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord og Kvænangen. Hensikten bak Ut i NORD er å fremme friluftsliv blant medlemskommunenes innbyggere og besøkende med fokus på folkehelse.

Hvert år i midten av mai-måned starter årets sesong med varighet ut oktober. Turkodene aktiveres på faste datoer avhengig av forventet tidspunkt for snøfrie turer, hensyntakelse av reindrift, m.m. Alle innbyggere i medlemskommunene får en kartbrosjyre i postkassen like før sesongstart som viser alle turene i regionen, i tillegg til annen informasjon. Den enkelte kommuneadministrasjonen har en representant i Friluftsrådet som i samarbeid med frivillige i kommunen velger ut 32 turer i kommunen som skal få turkoder. Kodene utplaseres av frivillige med dugnadsånd.

Ut i NORDs utgangspunkt er å oppfordre publikum til å gå flere turer i regionen, og turene som brukes finnes fra før. Nord-Troms Friluftsråd støtter opp om grunnleggende skilting av turer hvor dette ikke finnes fra før, men som hovedregel kun ved startspunktet av turene til Ut i NORD-destinasjonene. 

Kodene består av to bokstaver og to tall som festes på postkasser, gapahuker, e.l. ved turmålet. Turene med kart og beskrivelse er å finne på Nord-Troms friluftsråds nettside eller DNTs nettside/app Ut.no

I løpet av sesongen er det mange muligheter til å vinne flotte premier, helt gratis! Mer om dette er å finne på Utinord.no

Oversikt over kommunens innbyggeres Ut i NORD aktivitet

Ut i NORD registrerer hvor mange som benytter seg av tjenesten og hvor mange turer brukerne går. 
Under kan du derfor se oversikt over aktiviteten blant brukere med registrert adresse i Nordreisa gjennom årene.

År 2015 2016 2017 2018 2019

2020

2021

Aktive brukere 102 187 265 315 476 609 709
Antall registreringer 1266 3149 4562 5063 7239 11070 13527

 

Bli med UT i NORD du også!

UtiNORD.no
Alle er velkomne til å bli med Ut i NORD. Det tar kun et par minutter å melde seg på, og man kan selv velge om man skal vises i topplistene eller ikke. Over 14 % av kommunens befolkning er allerede med. Bli med du også!