Nordreisa kommune varslet i 2015 oppstart for ny trafikksikkerhetsplan. Den eksisterende planen «gikk ut på dato» i 2012. Av ulike grunner har arbeidet med ny trafikksikkerhetsplan blitt forsinket. Men arbeidet med planen er nå tatt opp igjen og siktemålet er at ny plan skal opp til sluttbehandling i kommunestyret i oktober i år. Kommunen ønsker å få innspill til planen. Alle kan komme med innspill.

Tidligere innspill som er kommet i etterkant av oppstartsvarselet i 2015, vil fortsatt være med og behøves ikke å sendes inn på nytt.

Oppstartsvarselet fra 2015 og den gamle planen finner du her.

Innspill til trafikksikkerhetsplanen sendes til: Nordreisa kommune, postboks 174, 9156 Storslett eller på e-post: postmottak@nordreisa.kommune.no

Frist for innspill settes til 7. mai.