Mandag 18. januar justerer regjeringen anbefalingene og åpner for at barn og unge under 20 år kan gjenoppta ordinær trenings- og fritidsaktivitet både ute og inne, men kamper, cuper og stevner må fortsatt utsettes. Samtidig anbefaler regjeringen at alt seriespill i toppidretten utsettes i to uker.

For barn og unge under 20 år er det tillatt med organiserte aktiviteter. Dette omfatter f.eks. treninger og korøvelser. Nasjonale retningslinjer for å begrense smitte skal alltid følges.

Kriseledelsen besluttet i gårdagens møte at svømmehallen, Storslett samfunnshus, gymsal på Sørkjosen skole og Nordreisahallen kan være åpen for barn og unge  under 20 år, men er stengt for resten av befolkningen.

Det er en krevende start på det nye året, men vi kan få kontroll på smitten dersom vi tar et skikkelig tak nå, og alle blir med på dugnaden. 

Spørsmål om korona og andre luftveissykdommer – tlf. 775 88 114