Kommuneplanens arealdel til politisk behandling

Kommuneplanens arealdel er nå klar til sluttbehandling i Nordreisa kommunestyre etter vedtak i driftsutvalget etter annen gangs høring.

Nordreisa_Trippellogo

Under kan du laste ned de ulike dokumentene som skal til behandling.

Saksfremlegg til sluttbehandling i kommunestyret 20. mars 2014.

Saksfremlegg til møte i driftsutvalget 25. februar 2014.

Planbeskrivelse (1 MB)

Planbestemmelser (0,8 MB)

Plankart

 

Web levert av CustomPublish AS