Ved å endre på de interne arbeidsoppgavene innen servicetorget, og tilfredsstille de krav fra departementet om at kommuner skal bli mer digitaliserte, oppsto stillingen digital medarbeider. Fossvoll blir dermed første ansatte i Norge med stillingstittel digital medarbeider. Fokuset for arbeidsstillingen vil være å digitalisere kommunen og bedre de digitale plattformene vi befinner oss på. Vi har også nevnt tidligere at vi ønsker å bli en "Influenserkommune", og dette vil Karoline hjelpe oss med. 

ønsket mitt for denne stillingen er å gjøre Nordreisa kommune mer attraktiv på sosiale medier. Ved å digitalisere kommunen vil vi nå ut til flere med viktig informasjon, og vise alt det flotte vi som kommune har å tilby” - Karoline.  

Ett av prosjektene Karoline skal jobbe med er Digihjelpen. Det er gjennom Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gitt kr 200.000 i tilskudd til Nordreisa kommune for etablering av en digital veiledningstjeneste. Denne tjenesten vil rettes mot innbyggere som ikke har grunnleggende digital kompetanse.  

“Dette prosjektet blir kjempegøy å arbeide med! Selv har jeg bekjente og slektninger som ikke har den kompetansen som trengs i dagens digitale verden. Derfor er det ekstra viktig for meg å kunne bidra til at andre skal få det enklere å gjøre de grunnleggende digitale handlingene” - Karoline.  

Andre deler av arbeidsoppgavene utenom digitale prosjekter vil være å bidra på nyhetskanalene til kommunen  og de sosiale plattformene Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Snapchat (Nordreisakommun) og Tiktok (Nordreisakommune), dermed oppfordrer Karoline alle innbyggerne til å følge med på kommunens sosialemedier fremover. Gjerne kom med innspill dersom dere har ideer eller ønsker til de sosiale mediene, eller har andre henvendelser om det digitale. (sendes til Karoline.fossvoll@nordreisa.kommune.no

 

Stillingen er organisert under administrasjon