Innsynsrett i offentlige dokumenter

Du har rett til å kreve innsyn i offentlige dokumenter, journaler og alle slags registre. Alle saksdokumenter i kommunen er offentlige hvis det ikke er gjort unntak i lov. Selv om et dokument kan unntas fra offentlighet, skal kommunen vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjøres kjent helt eller delvis. Et dokument er ikke bare papirbasert informasjon, men i prinsippet all informasjon som er lagret. Du har likevel bare innsyn i databaser hvis informasjonen kan søkes opp på en enkel måte.

Eksempler på dokumenttyper du kan kreve innsyn i er:

  • politiske møter
  • byggesaker
  • kommunale planer
  • revisjonsrapporter
  • kunngjøringer fra kommunen.

Nordreisa kommune legger ut offentlig journal med oversikt over inngående og utgående brev. Av kvalitetssikringshensyn vil det normalt gå 2-3 dager etter at dokumentene er registrert til de kommer på journalen. Følgende saker blir ikke lagt ut – saker vedr. elever, barnehage og personal.

 

 

Februar 2022

  1 2 3 4
7 8 9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28        

 

Januar 2022

Januar

3 4 5 6 7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
31        

 

Desember 2021

    1 2 3
6 7 8 9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30 31

 

November 2021

1 2 3 4 5
8 9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30      

 

Oktober 2021

        1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

 

September 2021

    1 2 3
6 7 8 9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30  

 

August 2021

2 3 4 5 6
9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
30 31      

 

Juli 2021

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
      1 2
5 6 7 8 9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30