Innsynsportal for dokumenter, vedtak, saker og postliste

Nordreisa kommune ønsker å gjøre det enkelt for våre kunder og innbyggere å få innsyn i hva som skjer i kommunen.

Vi har innsynsportal hvor du finner møteplan for politiske møter, dokumenter, vedtak, saker og postliste

Møteplan og dokumenter

 

Hva finner du på innsynsportalen

På innsynsportalen finner du blant annet

  • Møteplan som er en oversikt for alle offentlige politiske møter. Ved å klikke på møtedato kommer du inn i saksoversikten til møtet, og får se fullektstdokumenter så fremt de ikke er unntatt offentlighet. 
  • Postliste (offentlig journal) er en oversikt over post til og fra kommunen, som er registrert i kommunens arkivsystem. Postlisten publiseres vanligvis med tre arbeidsdagers forsinkelse og er tilgjengelig i et halvt år.  Elev, klient, erstatningssaker og personalsaker publiseres ikke på postlisten.  

Rett til innsyn i offentlig virksomhet

Retten til innsyn i offentlig virksomhet er et grunnleggende demokratisk prinsipp som er nedfelt i Offentleglova

Hovedregelen i loven er at alle saksdokumenter i offentlig virksomhet er åpne for innsyn. Dette betyr at henvendelser inn til kommunen – og svar vi gir ut – blir registrert i våre saksbehandlingssystemer (journalført) og publisert på våre offentlige postlister. 

Dokumenter som er unntatt offentlighet, er merket med aktuell lovhjemmel for unntaket.

Slik bestiller du innsyn

På innsynsportalen vår kan du søke etter et bestemt dokument i postlisten eller du kan bruke filtreringsfunksjonen til å se postlisten for en dag eller en lengre periode. Trykk på knappen "Bestill" for å be om innsyn i et dokument.

Innsyn er en rettighet du har. Det trengs ikke noen begrunnelse for å be om innsyn. Det er heller ikke nødvendig å oppgi navn for å få innsyn. Det kan f.eks gjøres via en anonym e-postadresse.

Dersom du søker etter dokumenter og ikke finner de i innsynsportalen, kan du sende oss en beskrivelse som gjør det mulig å finne det aktuelle dokument(ene) du ønsker innsyn i - slik henvendelse sendes da til postmottak@nordreisa.kommune.no