Reinrosa 4H søkte høsten 2021 midler til belysning av stien fra samfunnshuset i Rotsundelv og opp til Mariplassen, i tillegg til belysning i og rundt gapahuken. Videre søkte de om midler til å dekke ekstrakostnader i forbindelse med tidligere utført forbedringer av rullestolstien i Rotsundelv. Både belysningen og utbedringen av rullestolstien ble vurdert som utmerkede tiltak av den svært aktive 4H-klubben, som har bidratt med både dugnad og egenkapital i tillegg til anskaffelser av store eksterne tilskudd. 

Nordreisa kommune innvilget søknaden og mottok før jul invitasjon til å delta på lystenningen når arbeidet med belysningen var utført. Med pølsegrilling, gløgg og pepperkaker var det stor trivsel i gapahuken. Da lysene endelig kunne tennes for første gang, var gleden stor hos både små og store. I tillegg benyttet Nordreisa kommune og Nord-Troms friluftsråd anledningen til og endelig kunne overrekke Mari Kiil skiltet som beviser at hun i 2020 mottok prisen for Friluftslivets ildsjelpris i Troms. Med applaus og hyllest fra alle tilstedeværende ble prisvinneren både overrasket og rørt. 

 

 

For informasjon og søknadsskjema vedrørende Fond for frivillig arbeid til kultur og idrett se; https://www.nordreisa.kommune.no/en-million-til-frivillig-arbeid-i-nordreisa.6322426-484013.html