I tabellen følger oversikt over kommunens snøskuterløyper. Status forteller om løypene er åpne eller stengte, og Annet informerer om dato for stegning og begrunnelse.Nettbasert kart over snøskuterløypene i Troms og Finnmark finner du på Kilden.Nibio.no. Status fremkommer ikke i karttjenesten.

 

(Dersom løypenettet ikke vises: Velg Reindrift og til høyre for søkeboksen øverst på nettsiden i skjermbreddens midtdel. Trykk så på Eksterne temadata på kartlagspanelet på skjermens venstre side. Velg deretter Motorferdsel og Skuterløyper Troms)