OBS! Tur 57 til Kildalsdammen: Her er det stor vannføring i elver og bekker som må krysses!
Kan den neste som besøker posten ved Kildalsdammen ta med seg stiftemaskinen som ble gjenglemt ved posten ned og levere den til Nordreisa kommune v/Sissel Skogvold?