Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Kommunevåpen Nordreisa kommune

Varsel om oppstart av arbeid med kommuneplanen for Nordreisa

Informasjon

StatusPlanlegging igangsatt
Siste behandlingPlanlegging igangsatt
Publisert 29. juni 2022
Oppdatert 27. februar 2024
Høringsperioden29. juni 2022 - 01. november 2022

Varselet gjelder både kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.

Nordreisa kommune skal rullere (revidere) gjeldende kommuneplan. Det varsles med dette om oppstart av planarbeidet.

Rulleringen av kommuneplanen gjennomføres med bakgrunn av gjeldende planstrategi for Nordreisa kommune, vedtatt av kommunestyret 28.10.2021. Hensikten med arbeidet er å sikre at kommuneplanen blir et funksjonelt og tydelig styringsverktøy i årene fremover. Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal rulleres parallelt, men som planprogrammet viser, skal samfunnsdelen først være i mål.

Planprogrammet til kommuneplanen er lagt ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 12.08.2022 og finnes her: Høring planprogram kommuneplanen for Nordreisa 2022-2033 - Nordreisa kommune.

Frist for innspill til samfunnsdelen settes til 1. november 2022.


Arealinnspill til kommuneplanens arealdel

Det inviteres til å komme med innspill til nye eller endrede arealformål til kommuneplanens arealdel. Arealinnspill må inneholde minimum inneholde følgende opplysninger:

  • Beskrivelse av forslaget og begrunnelse for ønsket.
    (Hvis ønske om bolig må det angis type bolig, antall boenheter, samt adkomst til området. Hvis ønske om næring må det angis type næring, omfang og adkomst til området.)
  • Kart hvor aktuelt område er markert og eventuell adkomst
  • Ca. størrelse på det aktuelle området
  • Kontaktinformasjon til forslagsstiller og grunneier(e)

Frist for innsending av arealinnspill settes til 1. desember 2022.

Innspill sendes til: Nordreisa kommune, pb. 174, 9156 Storslett
eller på e-post: postmottak@nordreisa.kommune.no

Kontaktpersoner ved spørsmål:
Birger Storaas, tlf. 77 588 060, e-post: birger.storaas@nordreisa.kommune.no
Bendik Fanghol, 77 588 045, e-post: bendik.fanghol@nordreisa.kommune.no

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttalelse på denne planen.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.
Kommunevåpen Nordreisa kommune