Viktige telefoner

 

Viktige telefoner
Brann
og større ulykker:


110
Sørg for å varsle andre i huset.
Varsle brannvesenet.
Prøv å  slokke brannen, men risiker ikke liv og helse.
Orienter brannvesenet når de kommer, gi beskjed hvis det er noen som ikke har kommet seg ut.
Politi og redningssentral:

112
Ved kriminelle handlinger der det er fare for liv, bevisforspillelse eller andre henvendelser som ikke kan vente, ring Politiets nødtelefon 112

Ambulanse medisinsk nødtelefon:

113

En må ta ledelsen på skadestedet.
Tilkall hjelp på 116 117 eller 113.
Sikre skadestedet og de skadede.
Gi livreddende førstehjelp.

 

Nordreisa kommune hovednummer: 7758 8000

Legevakt:
77 58 81 00 kl 8-15.00
116117 kveld/helg (hele landet)

Jordmor/fødestue: 77 58 81 26

Reisa Dyreklinikk, Sørkjosen tlf. 77 76 51 22
Bjørklisvingen 11, 9152 Sørkjosen

Veger:
99 09 84 68 (brøytevakt 1.11.-1.5.)

40 43 76 47 (resten av året)

Vann og avløp:
90 56 99 89 Vann- og avløpsvakt (hele døgnet)
 
Sosialtjenesten, NAV: 55 55 33 33
 
Kontakttelefon barnevernstjenesten Nordreisa og Kvænangen:
Nordreisa: 77 58 82 00
Kvænangen: 77 77 88 18 eller 77 77 88 19
Evt mob 40 40 56 19
 
Alarmsentralen for barn og unge 
(utenom arbeidstid) tlf nr 116 111
 
Giftinformasjonssentralen - 22 59 13 00
Ved mistanke om forgiftning, ring Giftinformasjonssentralen på 22 59 13 00. Hvis du har emballasje, etikett eller produktdatablad når du ringer, så er det lettere å oppgi nøyaktig navn på det du spør om. Giftinformasjonssentralen har som oppgave å gi informasjon i forbindelse med akutte forgiftninger, og svarer på spørsmål rundt kjemiske stoffer og produkter, førstehjelp og medisinsk behandling.
 
Vakttelefon for fosterforeldre 466 15 900
Vakttelefonen vil være bemannet:
Mandag til fredag: 16.00-08.00

Fredag kl 16.00 til mandag kl 08.00 (døgnvakt)        
Web levert av CustomPublish AS