Ordfører og varaordfører

Ordfører Hilde Nyvoll 77 58 80 02 91 80 71 30 E-post
Varaordfører Morten Fredriksen   97 12 17 39 E-post

 

Sentraladministrasjon

Kommunedirektør Jan Hugo Sørensen 77 58 80 03 91 30 00 46 E-post
Service- og personalsjef Christin Andersen 77 58 80 04   E-post
idretts- og folkehelsekoordinator Bård-Gunnar Hansen 77 58 80 05   E-post
Personal konsulent Iris Jakobsen 77 58 80 09   E-post

 

Økonomiavdeling

Økonomisjef Rita Toresen 77 58 80 29 E-post
Controller Andreas Knutsen 77 58 80 08 E-post
Lønnskonsulent Helse Jarl Kaasen 77 58 80 22 E-post
Lønnskonsulent Linda Severinsen 77 58 80 23 E-post
Økonomikonsulent Gørill Gulbrandsen 77 58 80 25 E-post
Spesialkonsulent Bjørghild  Solhaug 77 58 80 21 E-post
Konsulent Rigmor Olsen 77 58 80 27 E-post
Økonomikonsulent Linda Halvorsen 77 58 80 31 E-post
Førstesekretær Kari Marie Bergmo 77 58 80 26 E-post

 

Drift og utvikling

Kommunalsjef drift og utvikling Siv-Elin Hansen  77 58 80 41 40 24 89 25 E-post
Virksomhetsleder anleggsdrift Hilde Henriksen 77 58 80 43 48 99 42 44 E-post
Virksomhetsleder utvikling May Rita Halonen 77 58 80 42   E-post
Virksomhetsleder bygningsdrift Hans-Albert Halden 77 58 80 52 40 41 75 27 E-post
Virksomhetsleder renhold Wenche Johannessen 77 58 80 61 47 48 35 43 E-post
Driftsleder anleggsdrift Espen Berg   91 16 73 37 E-post
Driftsleder bygningssdrift Stein-Viggo Pedersen   41 86 33 00 E-post
Konsulent Bente Fyhn 77 58 80 50   E-post
Prosjektleder  Ole Andreas Henriksen 77 58 80 51 41 67 57 23 E-post
Prosjektleder  Ron Victor Olsen 77 58 80 44 41 86 32 82 E-post
Oppmålingsingeniør Kristian Berg 77 58 80 54 91 82 27 43 E-post
Jordbrukskonsulent Chris Dybvad 77 58 80 46 41 86 32 93 E-post
Byggsaksbehandler Ronn Sandvand 77 58 80 48 41 86 33 39 E-post
Næringsutvikler Martin Reiersen   41 70 61 34 E-post
Vannområdekoordinator Jan Arvid Holmgren   40 32 20 00 E-post
Konsulent annleggsdrift Jim Are Hansen 77 58 80 49 47 45 52 49 E-post
Arealplanlegger Ørjan Knapstad 77 58 80 45 41 61 46 42 E-post
Arealplanlegger/naturforvalter Sondre Røragen 77 58 80 60   E-post

 

Oppvekst, skoler kultur, og flyktningtjenesten

Administrasjon

Kommunalsjef Olaug Bergset 77 58 80 06 92 01 26 01 E-post
Barnehage- og skolerådgiver Elisabeth Gulbrandsen 77 58 80 07   E-post
Konsulent Edel Gulbrandsen 77 58 80 19   E-post

Storslett skole

Virksomhetsleder Storslett skole Nils Trygve Johansen 77 58 83 03 97 03 73 76 E-post

Moan skole

Virksomhetsleder Moan skole Eirin Henriksen 77 58 83 20 E-post
SFO leder Moan skole Marja Lena Nilsen  77 58 83 20 E-post

Rotsundelv skole

Virksomhetsleder Rotsundelv skole Cesilie Jørgensen 77 58 83 50 E-post

Barnehager

Leder Høgegga barnehage Renate Nørgård  77 58 83 85   E-post
Leder Leirbukt barnehage Heidi Hole 77 58 82 90   E-post
Leder Oksfjord barnehage Ingrid Merethe Birkelund 77 58 83 40 96 09 51 18 E-post

Familiesenteret 

Virksomhetsleder Elin Solvang 77 58 80 20   E-post
Fagleder helsestasjonen Therese Renathe Holien 77 58 82 12 40 41 99 26 E-post
Leder barnevernstjenesten Louise Henriksen Skageng   41 86 33 22 E-post
Førstesekretær barnevernstjenesten Tove Larsen 77 58 82 26    
Ungdomskontakt Martine Johanne Henriksen-Båtnes   96 09 51 09 E-post
Leder PP-tjenesten Lill Seppola  77 58 82 66   E-post

Voksenopplæringen

Rektor voksenopplæring Stein Johnsen 77 58 83 71   E-post
Konsulent flyktningetjenesten Britt Irene Storslett 77 58 83 75 47 48 36 06 E-post

Kulturvirksomhet

Virksomhetsleder kultur Johanne Charlotte Båtnes 77 58 82 56   E-post
Kulturskole lærer Roger Aronsen   40 42 80 60 E-post
Biblioteksjef Margrethe Haslund 77 58 82 52   E-post
Teknisk lyd- , lys og medieproduksjon Jørn Holm   41 70 61 10 E-post
Kinosjef Agnete Braaten   41 70 61 11 E-post

 

Helse- og omsorg

Legekontoret   77 58 81 00  
Kommunalsjef Angela Sodefjed 77 58 81 32  
Nestleder helse og omsorg Rita Irene Johansen   91 69 37 54
Spesialkonsulent Mads Boberg Pedersen    40 03 81 76
Konsulent Margrete Nilsen 77 58 81 39  
Demenskontakt/ TT-kort og støttekontakt Heidi Synnøve Jensen 77 58 81 54  
Virksomhetsleder legetjenesten Guro Charlotte Boltås   41 70 61 24
Fagleder fysioterapi Karianne Marie Larsen 77 58 81 90  
Leder Muoniovegen 3 Britt Torun Bendiksen 77 58 81 73  47 48 32 55
Virksomhetsleder hjemmesykepleien Nina Bredesen 77 58 81 30  
Leder Høgegga omsorgsboliger Kay Arne Bøklepp 77 58 82 21 41 70 61 79
Rus og psykisk helsetjeneste   77 58 82 40  
Virksomhetsleder sonjatun bo- og kultur Ann-Mari Rasmussen Evanger 77 58 81 60 41 70 61 82
Virksomhetsleder sykehjemmet Eilin Evensen Storaas   47 45 04 81
DMS leder Hanne Marita Hansen 77 58 81 86 41 70 61 55

Avdelinger

Avdeling omsorgssenteret IMO 41 70 61 86 77 58 81 57
Avdeling omsorgssenteret SEIMA 41 70 61 87 77 58 81 58
Avdeling Sonjatun bo- og kultursenter Havnnes 41 70 61 77 77 58 81 62
Avdeling Sonjatun bo- og kultursenter Vaddas 41 70 61 76 77 58 81 63

 

Servicetorget

Servicetorget epost 77 58 80 15    
Konsulent Birgitta Davidsen 77 58 80 14   E-post
Digital medarbeider Karoline Fossvoll 77 58 80 13 41 86 33 10 E-post
Sak- og arkivleder Ellinor Evensen 77 58 80 11 45 50 54 54 E-post

 

IKT avdeling

Support   77 77 90 90  
Konsulent Trond Ove Holmgren 77 58 80 80  
Konsulent Steinar Bjerk 77 58 80 82  

 

Nord-Troms Brann og redning

Brannsjef Olaf Erling Nilsen   41 86 33 01 E-post
Feier Geir Wahlgren   41 86 33 03 E-post

 

Hjelpemidler

Hvis du har praktiske utfordringer i hverdagen på grunn av nedsatt funksjon, kan du ha nytte av et eller flere hjelpemidler. På knappen nedenfor vil du komme til siden med informasjon om ulike hjelpemidler og kontaktinfo

Hjelpemidler - Nordreisa kommune