Ordfører og varaordfører

OrdførerHilde Nyvoll77 58 80 0291 80 71 30
VaraordførerMorten Fredriksen 97 12 17 39

 

Sentraladministrasjon

Kommunedirektør Jan Hugo Sørensen 77 58 80 03 91 30 00 46
Service- og personalsjef Christin Andersen 77 58 80 04  
idretts- og folkehelsekoordinator Bård-Gunnar Hansen 77 58 80 05  
Personal konsulent Iris Jakobsen 77 58 80 09  

 

Økonomiavdeling

Økonomisjef Rita Toresen 77 58 80 29  
Controller Andreas Knutsen 77 58 80 08  
Lønnskonsulent Helse Jarl Kaasen 77 58 80 22  
Lønnskonsulent Linda Severinsen 77 58 80 23  
Økonomikonsulent Gørill Gulbrandsen 77 58 80 25  
Spesialkonsulent Bjørghild  Solhaug 77 58 80 21  
Konsulent Rigmor Olsen 77 58 80 27  
Økonomikonsulent Linda Halvorsen 77 58 80 31  
Førstesekretær Kari Marie Bergmo 77 58 80 26  

 

Drift og utvikling

Virksomhetsleder anleggsdrift Hilde Henriksen 77 58 80 43 48 99 42 44
Virksomhetsleder utvikling May Rita Halonen 77 58 80 42  
Virksomhetsleder bygningsdrift Hans-Albert Halden 77 58 80 52 40 41 75 27
Virksomhetsleder renhold Wenche Johannessen 77 58 80 61 47 48 35 43
Driftsleder anleggsdrift Espen Berg   91 16 73 37
Driftsleder bygningssdrift Stein-Viggo Pedersen   41 86 33 00
Konsulent Bente Fyhn 77 58 80 50  
Prosjektleder  Ole Andreas Henriksen 77 58 80 51 41 67 57 23
Prosjektleder  Ron Victor Olsen 77 58 80 44 41 86 32 82
Oppmålingsingeniør Kristian Berg 77 58 80 54 91 82 27 43
Jordbrukskonsulent Chris Dybvad 77 58 80 46 41 86 32 93
Byggsaksbehandler Ronn Sandvand 77 58 80 48 41 86 33 39
Kommuneplanlegger Birger Storaas 77 58 80 60 90 25 64 03
Vannområdekoordinator Jan Arvid Holmgren   40 32 20 00
Konsulent annleggsdrift Jim Are Hansen 77 58 80 49 47 45 52 49
Arealplanlegger Ørjan Knapstad 77 58 80 45 41 61 46 42

 

Oppvekst, skoler kultur, og flyktningtjenesten

Administrasjon

Kommunalsjef Olaug Bergset 77 58 80 06 92 01 26 01
Barnehage- og skolerådgiver Elisabeth Gulbrandsen 77 58 80 07  
Konsulent Edel Gulbrandsen 77 58 80 19  

Storslett skole

Virksomhetsleder Storslett skole Nils Trygve Johansen 77 58 83 04 97 03 73 76

Moan skole

Virksomhetsleder Moan skole Eirin Henriksen 77 58 83 20  
SFO leder Moan skole Marja Lena Nilsen  77 58 83 20  

Rotsundelv skole

Virksomhetsleder Rotsundelv skole Cesilie Jørgensen 77 58 83 50  

Barnehager

Leder Høgegga barnehage Renate Nørgård  77 58 83 85  
Leder Leirbukt barnehage Heidi Hole 77 58 82 90  
Leder Oksfjord barnehage Ingrid Merethe Birkelund 77 58 83 40 96 09 51 18

Familiesenteret 

Virksomhetsleder Elin Solvang 77 58 83 04  
Fagleder helsestasjonen Therese Renathe Holien 77 58 82 12 40 41 99 26
Leder barnevernstjenesten Helene Johansen 77 58 82 06 41 70 61 46     
Førstesekretær barnevernstjenesten Tove Larsen 77 58 82 26  
Ungdomskontakt Martine Johanne Henriksen-Båtnes   96 09 51 09
Leder PP-tjenesten Iris Beate Birkelund 77 58 82 62  

Voksenopplæringen

Rektor voksenopplæring Stein Johnsen 77 58 83 71  
Konsulent flyktningetjenesten Britt Irene Storslett 77 58 83 75 47 48 36 06

Kulturvirksomhet

Virksomhetsleder kultur Johanne Charlotte Båtnes 77 58 82 56  
Kulturskole lærer Roger Aronsen   40 42 80 60
Biblioteksjef Margrethe Haslund 77 58 82 52  
Teknisk lyd- , lys og medieproduksjon Jørn Holm   41 70 61 10
Kinosjef Agnete Braaten   41 70 61 11

 

Helse- og omsorg

Legekontoret   77 58 81 00  
Kommunalsjef Angela Sodefjed 77 58 81 32  
Nestleder helse og omsorg Rita Irene Johansen   41 70 61 47
Konsulent Margrete Nilsen 77 58 81 39  
Konsulent Tor Martin Nilsen 77 58 81 33  
Demenskontakt/ TT-kort og støttekontakt Heidi Synnøve Jensen 77 58 81 54  
Virksomhetsleder legetjenesten Guro Charlotte Boltås   41 70 61 24
Fagleder fysioterapi Karianne Marie Larsen 77 58 81 90  
Leder Muoniovegen 3 Britt Torun Bendiksen 77 58 81 73  47 48 32 55
Virksomhetsleder hjemmesykepleien Nina Bredesen 77 58 81 30  
Leder Høgegga omsorgsboliger Kay Arne Bøklepp 77 58 82 21 41 70 61 79
Rus og psykisk helsetjeneste Elin Vangen 77 58 82 40 40 03 41 32
Virksomhetsleder sonjatun bo- og kultur Ann-Mari Rasmussen Evanger 77 58 81 60 41 70 61 82
Virksomhetsleder sykehjemmet Eilin Evensen Storaas   47 45 04 81
DMS leder Hanne Marita Hansen 77 58 81 86 41 70 61 55

Avdelinger

Avdeling omsorgssenteret IMO 41 70 61 86 77 58 81 57
Avdeling omsorgssenteret SEIMA 41 70 61 87 77 58 81 58
Avdeling Sonjatun bo- og kultursenter Hamnes 41 70 61 77 77 58 81 62
Avdeling Sonjatun bo- og kultursenter Vaddas 41 70 61 76 77 58 81 63

 

Servicetorget

Servicetorget epost 77 58 80 15  
Konsulent Birgitta Davidsen 77 58 80 14  
Digital medarbeider Karoline Fossvoll 77 58 80 13 41 86 33 10
Konsulent Marianne Wollvik 77 58 80 18  
Sak- og arkivleder Ellinor Evensen 77 58 80 11 45 50 54 54

 

IKT avdeling

Support   77 77 90 90  
Konsulent Trond Ove Holmgren 77 58 80 80  
Konsulent Steinar Bjerk 77 58 80 82  

 

Nord-Troms Brann og redning

Brannsjef Olaf Erling Nilsen   41 86 33 01
Feier Geir Wahlgren   41 86 33 03

 

Hjelpemidler

Hvis du har praktiske utfordringer i hverdagen på grunn av nedsatt funksjon, kan du ha nytte av et eller flere hjelpemidler. På knappen nedenfor vil du komme til siden med informasjon om ulike hjelpemidler og kontaktinfo

Hjelpemidler - Nordreisa kommune