Korttidslån - Kommunalt lager

Ved midlertidig behov for hjelpemidler kan det lånes ut enkelte hjelpemidler fra kommunens lokale lager. Kontakt Ergo- og fysioterapitjenesten ved Sonjatun for korttidslån av hjelpemidler.  

Formålet med korttidslån er å sikre at alle kommunens innbyggere som har behov for hjelpemidler i en tidsavgrenset periode eller i en overgangsfase, kan låne disse. Hjelpemidlene kan lånes inntil 3 måneder. Dersom du har behov for forlengelse kan du ta kontakt for avtale om det.
 
Eksempler på hjelpemidler til korttidslån:
- Dusjkrakk
- Toalettforhøyer
- Rollator
- Rullestol
- Arbeidsstol

Varig behov for hjelpemidler - NAV

Alle med varig funksjonsnedsettelse (over to år) kan få nødvendige og hensiktsmessige hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral for å fungere bedre i hverdagen. Ergoterapeut i Nordreisa kommune kan være behjelpelig med kartlegging og søknadsutforming i samarbeid med brukerne. For mer informasjon kontakt ergoterapeut.

Hjelpemidlene skal leveres tilbake til NAV etter at behovet er opphørt.

 

Utlevering av hjelpemidler fra NAV

Du vil bli kontaktet av ergoterapeut eller vaktmester når hjelpemidlene kommer fra hjelpemiddelsentralen.

Innlevering av hjelpemidler

Når du ikke har behov for hjelpemidlet SKAL det returneres til kommunalt lager/NAV. Dette gjøres ved å kontakte vaktmestrene.

Reparasjon og service

Har du behov for service/reperasjon av hjelpemidler, kan du kontakte vaktmestere.

Synshjelpemidler

Ved nedsatt syn kan du ha behov for hjelpemidler i hverdagen. For å få synshjelpemidler må du ha hatt en utredning hos øyelege eller optiker. Det er fastlege som henviser til øyelege.
  
Synskontakten kan hjelpe med:

 • Vurdering av behov
 • Øke bevisstheten hos bruker om egne ressurser
 • Råd og veiledning til samarbeidspartnere i kommunen
 • Henvise til rett fagperson
 • Tett samarbeid med NAV hjelpemiddelsentralen i Troms og Finnmark, og lokale fagpersoner som ergoterapeut, optiker, øyelege, voksenopplæring og andre
 • Utprøving av enkelte synshjelpemiddel
 • Hjelp med søknadsprosessen
 • Opplæring i bruk av hjelpemiddel
 • Følge opp ved hjemmebesøk
 • Samarbeid med brukerorganisasjoner

Hørselshjelpemidler

Ved nedsatt hørsel kan du ha behov for hjelpemidler i hverdagen. For å få høreapparat må du ha hatt en utredning hos audiograf eller øre-nese-hals spesialist. Kontakt lege for henvisning.

Andre enklere hørselstekniske hjelpemidler er ikke avhengig av utredning hos spesialist, men kan søkes direkte hos NAV hjelpemiddelsentralen.

Hørselskontakten kan hjelpe med:

 • Vurdering av behov
 • Øke bevisstheten hos bruker om egne ressurser
 • Råd og veiledning til samarbeidspartnere i kommunen
 • Henvise til rett fagperson
 • Tett samarbeid med NAV hjelpemiddelsentralen i Troms og Finnmark, og lokale fagpersoner som ergoterapeut, audiograf, øre neste hals speialist, voksenopplæring og andre
 • Utprøving av enkelte synshjelpemiddel
 • Hjelp med søknadsprosessen
 • Opplæring i bruk av hjelpemiddel
 • Følge opp ved hjemmebesøk
 • Samarbeid med brukerorganisasjoner