Oksfjord oppvekstsenter, avdeling skole, ligger i vakre Oksfjordhamn, nært butikk og bebyggelse. Det er kort vei til fjæra og havna, skogen, fjellet, Oksfjordvannet og elva. Oppvekstsenteret består av skole med 1.-4. klasse, 1 avdelings barnehage og Skolefritidsordning (SFO). Disse er samlokalisert i samme bygg og har mye samarbeid med hverandre. Det er en liten grendeskole, og klassene er samlet i deler av undervisningen. 1.-2. klasse er samlet og 3.-4.klasse er samlet.  Skolen legger vekt på å bruke naturen i undervisningen. For skolen betyr det bl.a årlig overnattingstur for alle elevene, og uteskole ca 2 dager pr måned, der undervisningen foregår utendørs.

Skoledagen er fra 09.00-14.30. Hver 1.fredag i måneden har elevene fri. Vi har tilbud om SFO, der er åpningstiden 07.30-16.30.