Storslett skole har ca. 290 elever på 5.-10. trinn fordelt på to klasser på hvert trinn. Skolen har et personale på ca 40 ansatte som er organisert i team med egen teamleder. Skolens ledelse består av rektor og to inspektører. Skolen har leke- og aktivitetsområder og god tilgang til friluftsområder for læringsaktiviteter i alle årstider. Storslett skole har beliggenhet midt i Storslett sentrum.