HUSK høringsfristen 8. november: Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og bygging av anlegg 2017-2020

Nordreisa kommune har utarbeidet forslag til Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og bygging av anlegg 2017-2020. Nå ønsker vi innspill innen 8. november 2016. Det er viktig at planforslaget blir gjennomgått av flest mulig og at vi får mange uttalelser.

547978_10150789738425020_663929959_n

Vi vil spesielt oppfordre til at det sendes inn:

  • Planer, behov og ønsker som organisasjonene har om bygging av anlegg og tilrettelegging for fysisk aktivitet. Det gjelder både anlegg det kan søkes spillemidler til og andre (mindre) anlegg og tilrettelegginger.
  • Planer, behov og ønsker om utbedring av grende- og samfunnshus.
  • Oversikt over eksisterende aktiviteter og medlemstall i alle idrettslag.

Planforslaget skal behandles i Oppvekst- og kulturutvalget og i Miljø-, plan- og driftsutvalget i november og sluttbehandles i kommunestyret i desember 2016.

Kommunedelplanen kan også leses på Servicetorget på kommunehuset og på biblioteket i Halti.

Innspill sendes skriftlig til postmottak@nordreisa.kommune.no eller Nordreisa kommune, Boks 174, 9156 Storslett innen 8. november 2016.

Høringsbrev

Høringsutkast: Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og bygging av anlegg 2017-2020

Web levert av CustomPublish AS