I Nordreisa kommune satser vi på trygghet og mestringsteknologi.

Denne typen teknologi bidrar til at mange kan bo lengre i sitt hjem og med økt trygghet. Det pågår en stadig utvikling av nye teknologier som kan gjøre hverdagen enkelere for mange. Større press på kommunens ressurser, gjør at vi må finne mer effektive måter å løse oppgavene våre på i fremtiden. 

Slik søker du:

Ved behov for mestringsteknologi må du sende søknad til helse- og omsorgsavdelingen

Her finner du søknadsskjema og mer informasjon om behandling av søknader.

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm er et hjelpetiltak til personer som kan ha behov for å tilkalle rask hjelp fra hjemmetjenesten.

Det kan være eldre, funksjonshemmede eller andre med risiko for å havne i nødsituasjoner.

Selve enheten er en liten radiosender med alarmknapp, som du kan bære rundt halsen eller håndleddet. I 2020 erstattet kommune de gamle trygghetsalarmene med nye, digitale alarmer.

Les mer om trygghetsalarm her: Artikkel om trygghetsalarm

Elektronisk dørlås

ELås er en batteridrevet lås som monteres på innsiden av ytterdøren din. Med eLås kan helsepersonell åpne døren ved hjelp av en smarttelefon, uten å være avhengig av nøkkel.

Fordelene er flere:

  • Det går raskere å rykke ut når du har utløst trygghetsalarmen din.
  • Man er sikker på å alltid ha adgang ved nødssituasjoner.
  • Alle besøk loggføres.
  • Det er bare helsepersonell som har tilgang til å benytte låsen, mens du fortsatt kan benytte din gamle nøkkel som før.
  • Låsen er ikke synlig fra utsiden og gjør ingen skade på døren.

Hvem kan få elektronisk dørlås?

Mottar du helsetjenester, og det er behov for at hjemmetjenesten har nøkkel, skal det som hovedregel monteres eLås.

Hvis det av ulike årsaker ikke er mulig å montere eLås på døren din, vil det bli montert opp en nøkkelboks.

Kommunen tar kontakt for å avtale montering. 

Elektronisk medisineringsstøtte

En elektronisk medisindispenser varsler via lyd og lys når du skal ta medisinen din til rett tid. Dispenseren registrerer om du faktisk tar medisinen ut av maskinen når du skal, og varsler til helsepersonell dersom du ikke gjør det, slik at de kan undersøke hvorfor du ikke har tatt medisinen din.

Hvem kan få elektronisk medisineringsstøtte?

Dersom du trenger hjelp til å ivareta medisinering, kan du søke om elektronisk medisindispenser.

Hvordan går jeg frem?

Før elektronisk medisindispenser kan tas i bruk, må vi gjøre en kartlegging av din funksjon og dine ressurser. Slik finner vi ut om elektronisk medisineringsstøtte er den beste løsningen for deg. Deretter må du skrive under på et samtykkeskjema som gir oss lov til å ta i bruk teknologien.

Hvilken type dispenser får du?

Vi har i dag to typer dispensere, Evondos e300 og Pilly.

Lokaliseringstjeneste - MiniFinder (GPS)

MiniFinder er en liten, mobil trygghetsalarm som viser posisjonen din på et kart ved hjelp av GPS. Når du trykker på alarmknappen vil dine pårørende bli oppringt, og du kan da føre en samtale gjennom MiniFinder-enheten. Slik at du kan varsle ved behov for hjelp.

Dine pårørende kan da se hvor du befinner deg på en PC-skjerm, nettbrett eller smarttelefon. Man kan også definere et geografisk område som du kan bevege deg innenfor, og hvis du forlater dette området vil alarmen utløses automatisk (geofence).

Hvem kan få Minifinder?

Er du aktiv og liker og gå turer ute, men har en demenssykdom eller annen type kognitiv svikt, kan du søke om MiniFinder. Enheten lånes ut fra kommune, uten kostnad.

Hvordan går du frem?

Før MiniFinder kan tas i bruk, må vi gjøre en kartlegging av din funksjon og dine ressurser. Slik finner vi ut om lokaliseringsteknologi er den best egnede løsningen for deg. Hvis det er det, må du skrive under på et samtykke som gir oss lov til å ta i bruk teknologien.

Digitalt tilsyn - RoomMate

RoomMate gir mulighet til å gjennomføre digitale tilsyn med deg i ditt hjem, uten at hjemmetjenesten må oppsøke deg fysisk. Den kan også alarmere automatisk ved kritiske situasjoner, for eksempel hvis du faller, eller står opp om natten og ikke returnerer til rommet etter en gitt tid. Selve enheten er en sensor som monteres på veggen. Den settes deretter opp med de funksjoner som ønskes tatt i bruk, i tråd med dine behov. Tilsynet er anonymt og utføres aldri utover avtalte tidspunkt, med mindre en alarm utløses. Da vil tjenesten få et bilde av situasjonen på mobiltelefonen, og kan da utføre digitalt tilsyn for å vurdere situasjonen nærmere før en eventuell utrykning.

Hvem kan få RoomMate

Dersom du har av ulike årsaker har behov for tilsyn og/eller har fallfare, kan du søke om RoomMate.

Hvordan går du frem?

Før RoomMate kan tas i bruk, må vi gjøre en kartlegging av din funksjon og dine ressurser. Slik finner vi ut om digitale tilsyn/fallalarm er den best egnede løsningen for deg. Deretter må du skrive under på et samtykkeskjema som gir oss lov til å ta i bruk teknologien.

Se www.roommate.no