KOMMUNEDELPLAN FOR E6 LANGSLETT - SØRKJOSEN

PLANNAVN:  KOMMUNEDELPLAN FOR E6 LANGSLETT - SØRKJOSEN
PLANID:  19422007_KD1
STATUS:  Gjeldende plan
PLANDOKUMENTER:

KOMMUNEDELPLAN FOR KYSTSONEN I NORDREISA 2014-2026

PLANNAVN:  KOMMUNEDELPLAN FOR KYSTSONEN I NORDREISA 2014-2026
PLANID:  19422012_002
STATUS:  Gjeldende plan
PLANDOKUMENTER:
Plankart (pdf komprimert - 5,3 MB)
Plankart (pdf i full størrelse -  36,8 MB)
 

Reguleringsplaner

Regulerings- og bebyggelsesplaner

Den enkelte reguleringsplan finner du i planregisteret.
Du kan også søke etter planer i karttjenesten

Tips for bruk av karttjenesten:

  • Karttype "Reguleringsplaner" må være på for at planer skal vises
  • Omriss av planer vises i målestokk mellom 1:40 000 - 1:15 001. I målestokk over 1: 40 001 vises ikke planopplysninger i kartet.
  • Planformål (farger) kommer frem i kartet målestokk fra 1: 15 000
  • Plankartene blir mer detaljert (linjer, tekst mv) dess lavere målestokk
  • Søk etter planer under fanen "Søk" til venstre i karttjenesten. Velg "plansøk" og riktig kommune.