STEDSUTVIKLINGSPLAN FOR STORSLETT OG SØRKJOSEN

PLANNAVN: STEDSUTVIKLINGSPLAN FOR STORSLETT OG SØRKJOSEN
STATUS:  Gjeldende plan
VEDTATT: KST Sak Dato  
DOKUMENTER:  Stedsutviklingsplanen skisse/forprosjektplan

KOMMUNEDELPLAN/TILTAKSPLAN FOR KVÆNNES FRILUFTSOMRÅDE

PLANNAVN: KOMMUNEDELPLAN/TILTAKSPLAN FOR KVÆNNES FRILUFTSOMRÅDE
STATUS:  Gjeldende plan
VEDTATT: KST Sak 6/09 Dato: 19.03.2009  
DOKUMENTER: Tiltaksplanen
  Særutskrift

KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI I NORD-TROMS 2010-2014

PLANNAVN: KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI I NORD-TROMS 2010-2014
STATUS: Gjeldende plan
VEDTATT: KST Sak 21/10 Dato: 24.06.2010  
DOKUMENTER: Plandokumentet (pdf)
  Saksframlegg (pdf)

KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKSIKKERHET

PLANNAVN: KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKSIKKERHET
STATUS: Gjeldende plan
VEDTATT: KST Sak Dato:  
DOKUMENTER: Plandokumentet (pdf)
  Handlingsplan (pdf)

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV, FYSISK AKTIVITET OG BYGGING AV ANLEGG

PLANNAVN: KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV, FYSISK AKTIVITET OG BYGGING AV ANLEGG 2017-2020
STATUS: Gjeldende plan
VEDTATT: KST Sak 93/16 Dato: 20.12.2016  
Handlingsplan rullert OPPKUL Sak 32/17 Dato: 07.12.2017  
  OPPKUL Sak 38/18 Dato: 20.11.2018  
  OPPKUL Sak 46/19 Dato: 26.11.2019  
DOKUMENTER: Plandokumentet

Krigsminner i Nordreisa (Rapport)

PLANNAVN: Temaplan: Krigsminner i Nordreisa (Rapport)
STATUS:  Gjeldende dokument
VEDTATT: KST Sak 40/17 Dato: 22.06.2017  
  OPPKUL Sak 15/17 Dato: 06.06.2017  
DOKUMENTER:  Rapport: Krigsminner i Nordreisa
  Særutskrift