Hva er et kommunestyre?

Kommunestyret er kommunens øverste politiske organ. Kommunestyret består av medlemmer og varamedlemmer valgt av kommunens innbyggere ved kommunevalg hvert fjerde år. De møtes én gang i måneden. Kommunestyret ledes av ordføreren.

Møtekalender og sakspapirer - 2021

Klikk på møtedato for nedlasting av saksdokumenter:

  Februar Mars Mai Juni Oktober Desember
Innkallinger 4 18 6 24 28 16
Protokoller 4          

 

Sakspapirer for perioden 2009-2020

2020
             
             
             

2019

             
             
             
2018
             
             
             
2017
             
             
             
2016
             
             
             
2015
             
             
             
2014
  Mars Juni September November Desember  
Innkallinger 20 12 16 4 17  
Protokoller 20 12 16 4 17  
2013
  Mars Juni Oktober Desember
Innkallinger 14 20 24 19
Protokoller 14 20 24 19
2012
  Januar April Juni Oktober Desember
Innkallinger 26 19 7 25 20
Protokoller 26 19 7 25 20
2011
  Februar Mars Juni Oktober Desember
Innkallinger 17 24 23 20 15
Protokoller 17 24 23 20 15
2010
  Februar Mars Mai Juni Sept Desember
Innkallinger 11 25 4 24 23 16
Protokoller 11 25 4 24 23 16
2009
  Februar Mars Mai Juni August Oktober Desember
Innkallinger 20 19 28 18 14 1 17
Protokoller 20 19 28 18 14 1 17

 

Møter i kommunestyret

Møtene i kommunestyret foregår for åpne dører og overføres direkte. Du kan også se opptak av tidligere møter.

Kommunestyre møtene kan sees i direkte overføring og i opptak. Opptakene blir tilgjengelige i arkivet kort tid etter kommunestyremøtet.

 

Se kommunestyret direkte her

Har du problemer med å se kommunestyremøtene? Dette kan bli bedre ved å installere versjon 10 av Flash mediaplayer. (Fjern krysset ved McAfee Security Scan og Google Toolbar, så installerer du ikke mer enn du behøver.)

Her finner du møtedokumentene

Kommunestyrets sammensetning

Kommunestyret i Nordreisa består av 21 representanter fra ulike partier. Kommunestyret ledes av ordføreren.

Se oversikt over kommunestyrerepresentantene (lenke kommer ..)

Slik velges kommunestyret

Politikerne i kommunestyret velges av kommunens innbyggere ved kommunevalg.
Det er kommunevalg hvert fjerde år.
Dette er valgloven
Dette er kommuneloven

Saksgang

Kommunestyret gir gjennom sine vedtak kommunedirektøren klarsignal til å iverksette det kommunestyret vedtar.
I enhver sak som legges fram for kommunestyret skal det være en innstilling fra kommunedirektøren, hovedutvalg, formannskapet eller utvalg opprettet av kommunestyret.
Eventuelle dissenser, det vil si uenigheter, skal framgå.

Reglement

  • Reglement for politiske utvalg (lenke kommer)
  • Delegasjonsreglement
  • Reglement for folkevalgte

Politisk sekreteritat

Politisk sekretariat skal sikre god flyt mellom kommunens politiske og administrative ledelse.

Oppgaver

Våre oppgaver er å:

  • bistå ordfører og varaordfører i det daglige arbeidet
  • være sekretariat for kommunestyret, formannskapet og øvrige råd og utvalg
  • være ansvarlig for planlegging og gjennomføring av stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg
  • følge opp våre folkevalgte
  • arbeide med å utvikle digitale løsninger for politikere
  • utføre borgerlige vielser
  • utnevne kommunens meddommere og forliksrådsmedlemmer

Ledelse

Politisk sekretariat ledes av sak- og arkivleder Ellinor Evensen, som også innehar rollen som Nordreisa kommunes formannskapssekretær.

Nyttige lenker