Om ordføreren

Hilde Nyvoll ble valgt som ordfører fra Arbeiderpartiets valgliste i konstituerende kommunestyremøte 24.10.2019.
Hun har jobbet som prosjektleder ved Halti Næringshage siden 2011. Hilde har politisk erfaring som sametingsråd og sametingsreprepresentant, vararepresentant på Stortinget, vararepresentant i fylkestinget og kommunestyrerepresentant i Nordreisa kommunestyre siden 2007. Hun er utdannet IT-konsulent fra Høyskolen i Finnmark og fra Unitec i Auckland på New Zealand.


Om ordførervervet

Ordføreren er kommunens fremste tillitsvalgte.
Formelt er ordføreren leder av kommunestyret, formannskapet og administrasjonsutvalget. Ordføreren er kommunens juridiske person.
Ordføreren er generalforsamling i kommunale, interkommunale og andre selskaper hvor kommunen har aksjer eller andeler. Ordføreren er kommunens representant til KS - kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon.

Vervet innebærer også å være kommunens styrerepresentant i Nord-Troms Regionråd. Ordføreren er den personen som først og fremst representerer kommunen utad, og er vertskap når vi har besøk i Nordreisa. Ordføreren skal også være bindeledd mellom befolkningen og kommunen, og har møte- og talerett i alle politiske møter i kommunen.