Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ordfører

Om ordførervervet

Ordføreren er den fremste folkevalgte lederen i Nordreisa kommune. Som ordfører har man flere viktige oppgaver:

  • Ordføreren leder møtene i kommunestyret, formannskapet, og administrasjonsutvalget. Dette er de viktigste organene i kommunen som tar beslutninger.
  • Ordføreren er den juridiske representanten for kommunen. Dette betyr at de har ansvaret for å ivareta kommunens rettigheter og plikter i lovens øyne.
  • Ordføreren representerer også kommunen i ulike selskaper hvor kommunen eier aksjer eller har interesser. De er også kommunens representant i KS, som er en organisasjon som jobber for kommunenes interesser og som arbeidsgiver.
  • En annen viktig rolle er å være kommunens representant i Nord-Tromsrådet. Dette er en samarbeidsorganisasjon mellom flere kommuner i området. Ordføreren fungerer som vertskap når besøkende kommer til Nordreisa.
  • Ordføreren er den personen som først og fremst representerer kommunen utad. De skal være tilgjengelige og lytte til innbyggernes behov og meninger. Ordføreren har også rett til å delta og snakke på alle de politiske møtene i kommunen.

Slik er ordføreren en viktig person som binder sammen innbyggere og kommunen, og som jobber for at Nordreisa skal bli et bedre sted å bo og arbeide.