Reglementet for kontrollutvalget

Utdrag fra rundskriv H-4/19 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Kontrollutvalget 2019-2023

Bjarne Josefsen (H)

Elisabeth Guldbrandsen (Ap)

  1. Eirik Kristiansen (Krf)
  2. Tove Jensberg Hansen (H)
  3. Steinar Toresen (Ap)
  4. Linda Fjellheim (Ap)

Siv Elin Hansen (Sv) Leder

Arne Martin Kristiansen (Sp) Nestleder

 

  1. Olaf Skogmo (Sp)
  2. Kirsti Marit Steinlien (Sp)
  3. Knut Skogvold (Sp)
  4. Kirsti Hansen-Krone (Sv)

Arthur Tørfoss (Frp)

Harald W. Henriksen (Frp)

 

Saksforberedelse og øvrige sekretariatsoppgaver ivaretas av K-Sekretariatet IKS, v/ seniorrådgiver Bjørn H. Wikasteen
Postboks 6600
9296 TROMSØ
Tlf. 777 88043
E-post: bhw@k-sek.no