Forskriften omhandler forbud mot kjøring av hundespann i deler av året i et område i Kjellerskogen og et område i Bergskog/Liland.

Det er sendt ut meldingsbrev til partene med underretning om klagerett.

 

Dokumenter:
Forskriften
Meldingsbrev sak 82/23

Vedlegg til saken:
Sammendrag høringsuttalelser og kommunens vurderinger
Bruksplan for Tørfoss