Det finnes ulike opphold i sykehjem:

Korttidsopphold:
- Formålet er å bedre helsetilstand ut fra de forutsetninger som ligger til grunn for tildeling. Med korttidsopphold regnes det også opphold etter sykehusinnleggelse. Oppholdet er tidsbegrenset, og du reiser hjem til egen bolig etter avsluttet opphold. 

Avlastningsopphold:
-Avlastningsopphold kan innvilges i enkelte tilfeller for pårørende som bor sammen med søker med særlig tyngende omsorgssoppgaver. 

Langtidplass:
For dem som ikke lengere kan bo hjemme, men har behov for et døgnkontinuelig tilbud. Andre helse- og omsorgtjenester må være utprøvd først. 

Slik søker du

Ved behov for opphold på sykehjem må du sende søknad til helse- og omsorgsavdelingen. 
Her finner du søknadsskjema og mer informasjon om behandling av søknader.