Opplæring i finsk eller kvensk

I Troms og Finnmark fylkeskommune har elever med kvensk-finsk bakgrunn rett til opplæring i finsk eller kvensk som andrespråk i grunnskolen. Finsk- og kvensk opplæringa organiseres på den enkelte skole i Nordreisa kommune. Undervisingen gjøres av faglærere i finsk og kvensk.

Hvem kan få opplæring i finsk eller kvensk?

Dersom minst tre elever med kvensk eller norskfinsk bakgrunn ved en grunnskole i Troms og Finnmark ønsker opplæring, har de rett til opplæring i kvensk eller finsk. 

 

 

Opplæring i samisk

Elever med samisk bakgrunn har lovfestet rett til samisk språkopplæring i grunn- og videregående skole uansett hvor de bor i landet. Dette gjelder nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk.
Samisk opplæringa organiseres på den enkelte skole i Nordreisa kommune. Undervisingen gjøres av faglærere i samisk.
Ønsker du at barnet ditt skal ha opplæring i samisk på sin nærskole, må du kontakte skolen og gi beskjed om det.