Høst 2021

Måned

 

Merknader

Skoledager

August

Skolestart mandag 23. august

7

September

 

22

Oktober

Høstferie 4.- 8.oktober

16

November

Felles planleggingsdager VGS mandag 15. og tirsdag 16.november (fridager for elevene)

20

Desember

Siste skoledag før jul onsdag 22.desember

16

Antall dager høst 2021

 

81

 

Vår 2022

Måned

 

Merknader

Skoledager

Januar

Første skoledag mandag 3. januar

21

Februar

 

20

Mars

Vinterferie 7.-11. mars

18

April

Påskeferie mandag 11. t.o.m. mandag 18. april
Første skoledag etter påske tirsdag 19. april

15

Mai

Fridag mandag 16. mai

Grunnlovsdag 17. mai

Kristi himmelfartsdag 26. mai

19

Juni

2. pinsedag 6. juni.

Siste skoledag torsdag 23.juni

16

Antall dager vår 2022

 

109

Antall dager hele skoleåret

 

190