Vi har valgt å gjøre det slik fordi vi så snart som mulig må få oversikt over hvor mange ledige plasser vi har til høsten.

De som eventuelt ønsker å si opp sin plass i kulturskolen må si opp skriftlig innen samme frist.

Søknadsskjema må leveres skriftlig og deles også ut på alle skoler. Dere finner det også på Servicetorget.

Søknadsskjema