Åpningstider og priser

Mandager og torsdager:

Barn under 10 år m/familie                     kl.  17:30 – 18:30

Barn (alene) mellom 10 og 16 år             kl.  18:45 – 19:45

Voksne                                                       kl.  20:00 – 21:00

 

Voksne ► over 16 år
Barn (alene) ►over 10 år
Stengt i perioden 1. mai - 30 september.

Billettpriser:

Voksne                                                                 NOK 70,-

Pensjonister/studenter/uføre                          NOK 40,-

Barn og unge under 16 år                                NOK 30,-

Klippekort

Voksne                                          2 klipp/gg     NOK 300,- 

Pensjonister/studenter/uføre  1 klipp/gg      NOK 300,- 

Familie                                          4 klipp/gg      NOK 300,-

Barn og unge under 16 år         1 klipp/gg      NOK 200,-

 

Regler

Vi har fire regler alle må følge for å:

 • holde vannet rent for hudceller
 • unngå smitte av sykdommer
 • ikke få for mye klor på huden
 • Det skal være trivelig for alle å være i bassenget.

1. Før du går i bassenget skal du:

 • dusje uten klær!
 • dusje med såpe og vann - såpe brukes på hele kroppen
 • håret skal være vått. Langt hår skal ikke henge løst - bruk badehette eller strikk.

2. I bassenget skal du:

 • ha på deg badetøy.  Badetøy betyr klær som er solgt som badetøy- IKKE undertøy eller treningstøy.
 • Du får ikke ha med snus og tyggegummi inn i svømmehallen eller garderober. Dette kommer inn i filtere og tetter igjen for vannet. Vi håndhever dette veldig strengt!
 • Det er ikke lov å filme i svømmehallen eller garderober. Du må ha tillatelse fra Nordreisa kommune for å filme.

3. Vis hensyn til andre , - ikke gjør dette:

 • skrike og rope uten grunn
 • skubbe noen eller skremme noen
 • dukke noen under vann
 • stupe fra langsider
 • løpe/springe

4. Sår/Sykdommer:

 • Du har ikke adgang til bassenget hvis du har åpne sår eller smittsomme sykdommer.

Brudd på reglene vil føre til utestengelse i to måneder.

Nordreisa kommune er ikke ansvarlig for gjenglemte ting og gjenstander i svømmehallens arealer.

Grupper som leier svømmehallen:

 • Grupper skal ha med badevakt.
 • Badevakt skal være over 18 år, og kunne utføre livredning.
 • Badevakt er ansvarlig for tilsyn med de som oppholder seg i svømmehallen.

Skoleklasser - ansvarlig lærer skal sørge for at ordensreglene følges.

Rules

We have four rules everyone must follow in Storslett svømmehall;

1. Mandatory before entering the pool:

 • Shower without clothes
 • Shower with soap and water, soap in your body
 • Shower your hair, if long hair use bathing cap or hair tie

2. In the pool:

 • You must wear swimsuit/swimming trunks. This means outfit which is bought for the purpose of swimming – NOT underwear or training-outfit.
 • Chewinggum or Snuff is not allowed.
 • Filming is not allowed in the swimminghall. Ask Nordreisa Municipality for permission.

3. Be considerate:

 • Don’t yell or scream without reason
 • Don’t push or frightening anyone
 • Don’t push anyone under water
 • Don’t dive from the long sides of the pool
 • Don’t run

4. Wounds/Deseases:

 • You’re not allowed to enter the Swimmingpool if You have open wounds or infectious deseases.

Any breaches of the rules may lead to Suspension for two months.

Nordreisa Municipality do not take responsibility for any items You may leave in Storslett svømmehall.