Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tilskuddsordninger

Støtte til store arrangementer 2023

Alle frivillige, næringslivsorganisasjoner og andre kan søke om midler fra støtteordningen. Med lag og foreninger menes også individuelle utøvere som deltar i nasjonale eller internasjonale konkurranser med tilhørighet til kommunen.

Baaski 2008 009.jpg

Tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter en ny tilskuddsordning til mangfold og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. Formålet med tilskuddsordningen er å skape varig økt deltakelse. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter. 

mangfoldoginkludering

Spillemidler

Søknadsfrist til kommunen er 1. oktober hvert år.