Vi har månedlige treff på Doktorgården. 

Sted: Leonards Isaksens veg 10, Storslett. 

Klokkestett: 18.00-20.00. 

Mandager følgende datoer:  29.Januar, 19.Februar, 18.mars, 29. April, 27.Mai, og 10.Juni 

Håper vi sees.  

Hilsen  
Leve Nordreisa v/ Ruth Eili Ruud og  
Nordreisa kommune - Rus- og psykisk helsetjeneste v/ Inghild Sivertsen