Har du spørsmål vedrørende høringen, kontakt kystsoneplanlegger Svein Solberg på tlf: 99236091 eller e-post: svein.solberg@skjervoy.kommune.no.