Representanter fra organisasjonene

Representanter fra organisasjonene:     Personlig vara:
Rodner Nilsen, Fagforbundet  Beate Severinsen, Fagforbundet
Marit Aarsand, Fagforbundet  
Ola Dyrstad, Utdanningsforbundet Ramona Arild, Sykepleierforbundet 
Fagforbundet v/Marit Aarsand     Ikke foretatt valg av vara