Barn og unge skal ha rett til ytringsfrihet. Nordreisa kommune ønsker å formalisere denne retten ved å opprette Barn og unges kommunestyre. Nordreisa kommune ønsker å avholde Barn og unges kommunestyre innen utgangen av hvert kalenderår. På Barn og unges kommunestyre skal elever tilhørende skolene i Nordreisa kommune få mulighet til å delta aktivt med å fremme forslag overfor formannskapet en gang pr. kalenderår.