Hva er tilbudet

Dagaktivitetstilbud er et forebyggende tiltak til hjemmeboende med demens. Målet er at brukerne skal opprettholde sine fysiske, psykiske og sosiale funksjoner best mulig. Det er også et avlastende tilbud til pårørende med stor omsorgstyngde. Dagtilbudet holder til på Guleng omsorgsboliger. På dagtilbudet foregår forskjellige aktiviteter. Tilbudet er åpent tirsdager og torsdager mellom kl 09.00 og 14.00. Det serveres et enkelt måltid i løpet av dagen.

Deltakerne blir hentet og fraktet hjem av frivilligsentralen. Prisen per dag tilsvarer dagopphold på institusjon, se under "priser" nedenfor.

Hva er demens?

Demens er en kronisk tilstand som medfører tap av tenkningsfunksjoner og endret atferd. Typiske symptomer er svekket hukommelse, konsentrasjonsvansker, tap av dømmekraft, nedsatt evne til planlegging, nedsatt orienteringsevne, språkvansker og nedsatt funksjon i det daglige liv.

Lenker:

Norsk Helseinformatikk

Demens - helsenorge.no

Nasjonalforeningen for folkehelsen