Eldre, funksjonshemmede og andre som kan ha behov for å tilkalle hjelp, kan søke om å få tildelt trygghetsalarm. Trygghetsalarm installeres i private hjem, leiligheter og omsorgsboliger.

Hvem kan få trygghetsalarm

Det er ingen lovfestet rett til å få trygghetsalarm. Kommunen vurderer sammen med søker om trygghetsalarm vil være riktig tjeneste.

Ved vurdering vil det legges vekt på:

  • Sykdom eller tilstand som medfører akutt behov for hjelp
  • Reell fare for fall
  • Problemer knyttet til utrygghet og engstelse

Slik søker du

Ved behov for trygghetsalarm må du sende søknad til helse- og omsorgsavdelingen.
Her finner du søknadskjema og mer informasjon om behandling av søknader

Hva må du betale?

Leie av trygghetsalarm har to priser, avhengig av inntekt. Se under "Priser" nedenfor. Prisene justeres årlig.

Når søknaden din er godkjent og du får trygghetsalarm

Det monteres opp alarm og elektronisk dørlås i hjemmet. Elektronisk dørlås gjør at hjemmetjenesten kan komme raskt inn uten nøkkel. Det er kun ansatte i tjenesten som har adgang, og det blir loggført hvem som har vært hos deg. Du bruker nøkkel på samme måte som tidligere. Dørlåsen blir montert på innsiden og er ikke synlig på yttersiden. Dersom du vegrer deg for å få montert dørlås, må du anskaffe deg nøkkelboks med kode ved ytterdøra.  Det er også mulig å få en mobil trygghetsalarm som bruker GPS.

Det lages en bruksavtale mellom deg og kommunen.

Det er en mikrofon på alarmen for at vaktsentralen skal kunne snakke med deg og høre deg dersom du utløser alarmen. Derfor må du tenke på hvor du vil plassere alarmen.