Formålet med planforslaget er å legge til rette for et felt med 35 hytter samt parkeringsområder.

Alle offentlige høringsinstanser, grunneiere og naboer som berøres av kommunens planforslag er tilskrevet direkte. Alle plandokumenter kan lastes ned under. Plandokumentene er også tilgjengelig på kommunens servicetorg.

Merknader til planforslaget sendes inn skriftlig til Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 STORSLETT eller postmottak@nordreisa.kommune.no, innen 24. april 2015.