2022 (Fra januar- mars)

Saksdokumenter for 2022. Alle saksdokumenter etter 03. mars 2022 finner du i møtekalenderen her: Møtekalender 

Møteprotokoll 

Jan Mars            
20 3            

 

Møte innkalling

Jan Mars mai Juni sep. nov. Des  
20 3 5 27 15 3 19  

Tillegg til møte 03.03.22:

 FO 2/22 Spørsmål om sykehjemsplass fra FRP

 Nordreisa kommune er positiv til å ta imot flyktninger fra Ukraina

2016

 

Januar

Mars

April

Juni

September

Oktober

Desember

Innkallinger

28

31

E-post møte 7. -11. april

16

Tilleggssaker

 

Temadag 8

13

PS 83/16 3. revidering av årsbudsjett 2016

 

Sakspapirer lagt på bordet

20

Protokoller

28

31

E-post møte 7. -11. april

16

8

13

20

2012

 

Januar

April

Juni

Oktober

Desember

Innkallinger

26.1

19.4

7.6

 25.10

 

Protokoller

26.1

19.4

7.6

25.10

20.12

2009

Møteprotokoll fra kommunestyremøtet 17.12.2009

Møteinnkalling kommunestyremøtet 17.12.2009