2022

  2022  Feb.
  Innkalling    1
  Protokoll 1

 

 

2021

2021

Februar

April

Mai

Juni

September

Oktober

November

Innkalling

 1

tilleggssak

7

3

18

9

 

12

24

 Protokoll

 1

 7

3

Opptak fra møtet

9

       12       24

2020

2020

Januar

Mars

April

Mai

Juni

September

Oktober

November

Innkallinger

29

 18

 15

 20

10       23

tilleggssak

 

28

   14

5

25

Protokoller

 29

 18

 15

 20

  10    23

         28

   14

     5   

     25

2019

2019 Januar Mars Mai Juni August November
Innkallinger    29   14   8   18    29      26
Protokoller    29   14   8   18   29     26

2018

2018 Jan.      Mars    Mai    Juni    August    Oktober   November                 
Innkallinger  31       20      3      6     28       16        27      
Protokoll    31       20    3      6    28      16       27      

2017

2017

 Februar

 April

Juni

August

Oktober

November

 Desember

 Innkalling

   7

     4  

     4

     6

       28

     5

    27

   7

 Protokoll

   7

     4

    6

      28

     5

    27

   7