Beliggenhet

Barnehagen ligger skjermet til mellom to boligfelt på Høgegga, ca. 800 m fra Storslett sentrum. Barnehagen har et stort og fint uteområde. I umiddelbar nærhet har vi tilgang til fotballbane, sykkelcrossbane, fjell, skog og mark. Dette gir fantastiske muligheter til turer og opplevelser i nærmiljøet.

Antall plasser og avdelinger

Barnehagen har 4 avdelinger. To avdelinger med barn i alderen 0-3 år og to avdelinger med barn i alderen 3-6 år.

Visjon

Vår visjon er «Læring, lek og latter, gir evige skatter»

Hvert barn skal få være unik, få lov til å være seg selv og hevde sine meninger på en positiv måte.

Barnet skal ha en opplevelse av å bli sett, møtt og anerkjent for sin egenverdi.

Trygghet og trivsel er grunnleggende elementer for barnets utvikling. Personalet skal legge til rette for forutsigbarhet og gode opplevelser for barnet.

Barnehagedagen skal være full av lek og mestringsopplevelser. Barnet skal få mulighet for å leke alene og sammen med andre barn, oppleve fellesskap og inkludering.

Vårt pedagogiske arbeid skal verdsette, støtte, styrke og følge opp barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetning. Det skal være plass for en åndelig dimensjon i barnehagen som må brukes som utgangspunkt for dialog og respekt for mangfold.

Vi skal møte barna med kjærlighet, omsorg og respekt, anerkjennelse og oppmuntring.

Vi skal være trygge voksne, oppnå tillit og gjensidig respekt.

Vi skal gi rom for lek og læring utfra det enkelte barnet sine forutsetninger.

Vi skal ha mye humor og vise glede sammen med barna.

ALLE skal være sett og hørt!

ALLE SKAL HA MINST 1 VENN <3

Dette skal være utgangspunkt i alt vi gjør i barnehagen.