Beliggenhet

Leirbukt barnehage er en 3 avdelings barnehage. Avdelingene er fysisk avskilt, men med samme ute/ leke område. Vi har et uteområde som gir gode muligheter til allsidig aktivitet både sommer som vinter. Nærmiljøet gir oss inspirasjon til ulike turer utenfor barnehagens områder. Vi har skogen rett utenfor, nært til sjøen, biblioteket osv. Barnehagen har familiesenteret til nærmeste nabo.

Antall plasser og avdelinger

Leirbukt barnehage har tre avdelinger;
Skierri er en samisk/norsk 0- 6 års avdeling med plass til 14 barn. Harvaluokka er en 3- 6 års avdeling med plass til 18 barn. Sammakka er en 0- 3 års avdeling med plass til 9 barn.

Visjon

Et godt sted å være- et godt sted å lære.

Barnehagen skal være et godt sted å være der små og store har det trivelig og moro sammen- og hvor respekten for hverandre og friheten til å foreta egne valg står sentralt. 

Trygghet og trivsel er grunnlaget for at barn skal kunne lære.
Barna tilegner seg grunnleggende kunnskaper, ferdigheter og holdninger gjennom glede, humor, sosialt samspill, lek og hverdagsaktiviteter. 
Leken er barnas viktigste uttrykksform og viktig for læring, fordi den er barnas egen aktivitet og styres av en indre motivasjon. 
Barnehagen skal være et sted der barna møter utfordringer. Et sted der de opplever seg som enestående og ønsket.
Barna skal få oppleve seg selv som unike individer, men også som viktige deler av fellesskapet, bli selvstendige og ha et godt selvbilde.
Barna skal få prøve ut evner/ ferdigheter gjennom varierte aktiviteter og lek, og bli kjent med seg selv og egne grenser.
Hvert barn skal bli sett hver dag.