Beliggenhet

Barnehagen ligger i Sørkjosen, bak Ymber. Den ligger lunt til i boligfelt i rolige og naturskjønne omgivelser. Det er gangavstand til flyplassen, og nærhet til både skog, fjell og fjæra. 

Antall plasser og avdelinger

Sørkjosen barnehage er godkjent for 36 plasser fordelt på to avdelinger.
Ole Brumm for 0-3 år
Ulv for barn i alderen 0-6 år.

Visjon

Sørkjosen barnehage  - et sted for glede, samspill og læring gjennom lek.

Et sted for glede:
At barns trivsel er voksnes ansvar
Tilhørighet og fellesskap
Glede og humor
Mestring
Vi er opptatt av «det gode øyeblikket»- når personalet ser gnisten i barns øyne og samhandler i harmoni med barna.
Et sted for samspill:
Bli sett og hørt
Gjensidige respekt for hverandre
Tilrettelagte aktiviteter
Bygge flere «VI- fellesskap». (et fellesskap hvor barna har tilhørgighet)
Å oppmuntre barna til å hjelpe og trøste hverandre, og gi positiv respons når de gjør det.
Læring gjennom lek:
Legge til rette for gode lærings- og lekearenaer
Bearbeide opplevelser og erfaringer gjennom lek
De voksne støtter opp om barns lek
Vi har fokus på «utetid» og turer i nærmiljøet
Barna lærer gjennom selvstendighetstrening
Barna lærer gjennom deltakelse og medvirkning i sin egen hverdag
Læring skal gi mestring og glede