Du finner planforslaget på kommunenes hjemmesider www.nordreisa.kommune.no og www.skjervoy.kommune.no under Høringer. Planforslaget er også tilgjengelig i papirformat på rådhuset i Nordreisa og på rådhuset i Skjervøy.

Folkemøtene avholdes følgende steder:

Storslett  – Idrettshallen (kinosalen)                29. april  kl. 18.30.

Skjervøy  - Rådhuset (kommunestyresalen)      6. mai   kl. 18.30.

 

Vel møtt!